top of page
Szukaj
  • Hynfra Post

Zmiana formy prawnej spółki

Szanowni Państwo,


Jako „Hynfra Prosta Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2022 nastąpiło przekształcenie spółki „Hynfra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w formę prostej spółki akcyjnej. W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.


Spółka Hynfra po przekształceniu w formę prostej spółki akcyjnej jest tą samą organizacją działającą jedynie w nowej formie prawnej. Hynfra P.S.A. z dniem 12 maja 2022 roku jest w pełnym zakresie następcą prawnym Hynfra Sp. z o.o. a przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność i skuteczność umów zawartych uprzednio z Hynfra Sp. z o. o.Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległy oznaczenie formy prawnej w nazwie spółki oraz numer KRS.


Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.


Aktualne dane spółki są następujące:


Hynfra P.S.A.

ul. Smolna 4000-375 Warszawa

NIP 7010994402

Regon 386824880

KRS 0000966653


269 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page