top of page

Dlaczego wodór odnawialny

Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych jest dekarbonizacja światowej gospodarki. Geopolityka  doprowadziła do sytuacji w której redukowanie emisji musi zbiec się w czasie z jeszcze szybszym osiąganiem niezależności energetycznej i dywersyfikacji dostaw konwencjonalnych nośników energii. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa energia odnawialna.

Wodór jest uznawany za kluczowe paliwo ze względu na fakt, że wyróżnia się największą gęstością masową energii. Reakcja chemiczna wodoru z tlenem prowadzi do uwolnienia znaczącej ilości energii możliwej do przetworzenia na energię elektryczną. Produktem ubocznym takiej reakcji jest woda, dzięki czemu procesy te są zeroemisyjne.

Architektura systemu, pozwalająca na certyfikację wodoru jako odnawialnego, ma fundamentalne znaczenie dla finalnej rentowności przedsięwzięcia. Produkcja wodoru odnawialnego pozwoli bowiem nie tylko na dostarczenie unikalnego produktu na rynek, ale również w istotny sposób poprawi bilans śladu węglowego przedsiębiorstwa. Jest to wyjście naprzeciw polityce klimatycznej UE: implementacja Zielonego Ładu, wdrożenie FIT for 55 , czyli przełomowego pakietu regulacji, pod którymi podpisała się cała Rada Unii Europejskiej w grudniu 2020 r. Porozumienie ma umożliwić osiągnięcie celu redukcyjnego -55% w horyzoncie do roku 2030.

Co otrzymujemy
z procesu produkcji wodoru odnawialnego

Produkty instalacji wodorowej
Panele słoneczne w górach

Wspieramy proces osiągania neutralności klimatycznej, wykorzystując potencjał zielonego wodoru

Wspieramy inwestorów w kwestiach obsługi i utrzymania procesów technologicznych na nowych instalacjach, jak również w zakresie sprzedaży odnawialnego wodoru, zielonej chemii oraz tlenu medycznego

3.png

Przeprowadzamy procesy generalnego wykonawstwa realizując projekty “pod klucz”. Jesteśmy Integratorem technologii dostarczanych przez najlepszych producentów 

1.png

Aktywnie rozwijamy technologie wykorzystania zielonego wodoru w procesach wysokosprawnej kogeneracji

2.png
bottom of page