top of page
Szukaj
  • magdalenamalinowsk8

Jordan Green Ammonia LLC (JGA) przygotuje studium wykonalności dla Jordańskiego Ministerstwa Energii

W ubiegłą niedzielę (15.10) minister dr Saleh Al-Kharabsheh podpisał z firmą Jordan Green Ammonia memorandum, oznaczające rozpoczęcie rocznego wstępnego studium wykonalności dla dużych projektów w Jordanii, opartych na odnawialnym (zielonym) wodorze.JGA powstała dzięki współpracy przedstawicieli polskiej firmy wodorowej Hynfra PSA i firmy chemicznej Fidelity Group, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.


Firma przystępuje do badania w celu ustanowienia nowego projektu zielonego wodoru na terenach w pobliżu portu w Akabie, wykorzystując odsoloną wodę morską i dedykowaną energię odnawialną.


Minister Kharabsheh podkreślił zaangażowanie ministerstwa w zrównoważoną wizję kraju, uznając zgodność inicjatywy z wizją modernizacji gospodarczej Jordanii (2020-2030), która kładzie silny nacisk na inwestycje w zielony wodór.


Głównym celem memorandum jest produkcja konkurencyjnego cenowo zielonego wodoru i zielonych paliw, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju Jordanii i wspierając globalną transformację w kierunku zerowej emisji netto.


Dr Wael Suleiman, dyrektor generalny JGA i prezes Fidelity Group, skomentował: "Dzisiejsza ceremonia podpisania protokołu jest symbolem zdecydowanej determinacji Jordanii, aby wykorzystać jej bogate zasoby energii odnawialnej. Nasz protokół ustaleń służy jako plan współpracy między podmiotami sektora prywatnego i rządem w celu zwiększenia potencjału zielonego wodoru".


JGA dostarczy szczegółowy plan prac określający "kluczowe kamienie milowe" projektu. Raport techniczny będzie zawierał kompleksową wstępną ocenę wykonalności całego łańcucha wartości projektu, obejmującego energię odnawialną, magazynowanie energii, przesył energii i produkcję zielonego wodoru/amoniaku.


Dr Marlena Krohn, wiceprezeska JGA i dyrektor generalna Hynfra, podkreśliła: "Podpisanie tego protokołu ustaleń świadczy o zaangażowaniu ministerstwa we wspieranie przyszłości, w której odnawialny wodór będzie odgrywał kluczową rolę w sektorze energetycznym Jordanii. Jestem bardzo podekscytowana, że jesteśmy częścią tego projektu i wniesiemy naszą najlepszą wiedzę, aby zapewnić najbardziej optymalną konfigurację technologiczną".


Jeśli studium przyniesie korzystne wyniki, ministerstwo jest przygotowane do zawarcia oficjalnej umowy ramowej, która doprowadzi do zawarcia ostatecznej umowy inwestycyjnej, jak stwierdził minister.


Tomoho Umeda, prezes zarządu Hynfra, powiedział: "Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że spółka z naszej grupy będzie mogła wnieść do Jordanii nasze polskie, stuletnie doświadczenie w syntezie amoniaku. Naszą ambicją jest, aby projekt w Jordanii był optymalnym mariażem możliwości energii odnawialnej i naszego unikalnego know-how w zakresie wytwarzania produktów zielonej chemii. Dzisiejsza umowa znacząco przybliża nas do tego celu, a mamy jeszcze większą pewność co do naszych perspektyw, ponieważ nasz partner, dr Wael Suleiman z Fidelity Group, wnosi niezwykłe doświadczenie w realizacji dużych projektów chemicznych na Półwyspie Arabskim".


279 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page