top of page
Szukaj
  • Hynfra Post

Hynfra "Na drodze do zazielenienia transportu". Konferencja w Brukseli

Wodór nie konkuruje z energią elektryczną w sektorze transportu lecz ją uzupełnia, tam gdzie gdzie jego wydajność jest bezkonkurencyjna - mówił Alex Naumann podczas konferencji "Na drodze do zazielenienia transportu - zrównoważona i inteligentna mobilność w krajach Grupy Wyszehradzkiej". 💦Konferencja odbyła się w Brukseli a organizowało ją Stałe Przedstawicielstwo Republiki Węgier przy Unii Europejskiej.


Alex Naumann reprezentował tam Polskę jako przedstawiciel Krajowa Izba Gospodarcza (Polish Chamber of Commerce) oraz ekspert ds. technologii wodorowych Hynfra.


Cieszącą się dużym zainteresowaniem konferencję zaszczycił między innymi Joaquim Nunes de Almeida Dyrektor DG GROW (Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP), czyli ciała wykonawczego Komisji Europejskiej.


Mimo, że to w Brukseli tworzą się zremby prawa, służące za fundamenty transformacji energetycznej, to nawet tu wodór w dalszym ciągu budzi ogromne zainteresowanie i wywołuje żarliwe dyskusje.


✔ Kraje V4 to ponad 30% populacji UE. To właśnie na terenie tych 4 państw zlokalizowana jest większość zakładów produkcyjnych sektora transportowego w Europie.


✔ Tam gdzie produkowano silniki diesla, dziś powstają największe na kontynencie fabryki baterii.


✔ W Polsce wiele gmin zamówiło autobusy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi, których dostawy zaplanowano na ten i przyszły rok.


✔ Podstawową kwestią jest to, kiedy wodór odnawialny osiągnie tzw. próg rentowności w stosunku do wodoru pochodzącego z paliw kopalnych, który obecnie jest główną opcją. Tylko wodór odnawialny może przyczynić się do realizacji celów dekarbonizacji.


✔ Systemy certyfikacji wodoru z pewnością również będą miały wpływ na popularyzację wodoru.


✔ Ponieważ rozwój technologii wodorowych nie jest liniowy, to właśnie magazynowanie, a więc logistyka, stanowi obecnie największe wyzwanie.


✔ Oczekuje się, że w tym roku 22 kraje przyjmą strategie wodorowe, co oznacza, że wodór stanie się realną opcją znacznie szybciej niż wszyscy się spodziewali.


✔ W zeszłym roku Europa miała większy udział w rynku produkcji ogniw Li-Ion (ogniwa jonowo-litowe) niż Chiny.


Rynek wodoru będzie się znacznie różnił od rynku paliw kopalnych, które są dostarczane w pionowym modelu scentralizowanym, podczas gdy wodór, ze względu na swój charakter chemiczny, będzie stymulował rozproszone i poziome wytwarzanie energii.


Cena wodoru będzie się różnić w zależności od miejsca jego produkcji, nie tylko między krajami, ale także między regionami.


Hydrogen Poland, Komitet Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej i Hynfra biorą czynny udział w takich przedsięwzięciach, bo jesteśmy głęboko przekonani, że wodór jest i będzie prawdziwym bohaterem neutralności klimatycznej w roku 2050.

68 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page