top of page
Szukaj
  • aleksandramajda

Bezpieczne amoniakalne magazyny energii. Tsubame i Hynfra rozpoczynają współpracę
Hynfra podpisała porozumienie o współpracy z japońskim dostawcą technologii Tsubame BHB, który opracował nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające małoskalowe wytwarzanie amoniaku. Technologia Tsubame pozwoli m.in. na stworzenie bezpiecznych amoniakalnych magazynów energii, które mogą mieć zastosowanie w sezonowym magazynowaniu Energi pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także w ciepłownictwie i logistyce wodoru.


Tsubame BHB Co. Ltd. to japońskie przedsiębiorstwo, które opracowało technologię wytwarzania amoniaku w małej skali, dzięki odkryciu innowacyjnego katalizatora. Pozwala on na przeprowadzanie reakcji w niższych temperaturach i przy niższym ciśnieniu, niż wielkosalowe instalacje dostępne dziś na rynku.


Hynfra P.S.A. jest integratorem technologii i projektantem instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, który może być wykorzystany w procesie syntezy z azotem do produkcji amoniaku. Taki amoniak dzięki zeroemisyjnej technologii uzyskiwania wodoru nosi nazwę „zielonego”.


- Na polskim rynku jesteśmy pionierem w zakresie magazynowania energii. Nasza spółka córka Hynfra Energy Storage, wraz ze swoimi partnerami, wygrała pierwszą w polskiej historii aukcję, w której magazyny energii zawarły umowę na rynku mocy. Teraz jako pierwsi wprowadzamy bezpieczny amoniakalny magazyn energii. Zielony amoniak ma duży potencjał, aby być wykorzystywany do magazynowania znacznych wolumenów energii w długim okresie – mówi prezes Hynfry Tomoho Umeda.


Amoniak (wzór chemiczny NH3), którego cząsteczka zbudowana jest z jednego atomu azotu (N) pochodzącego z powietrza oraz aż trzech atomów wodoru (H3), ma tę istotną z punktu widzenia transformacji energetycznej cechę, że w trakcie spalania nie generuje emisji CO2. Dodatkowo amoniak w porównaniu do wodoru ma kilkukrotnie większą gęstość energii.


Hynfra widzi możliwość wykorzystania rozwiązania Tsubame w m.in. rozporoszonych małych instalacjach wodoru odnawialnego, np. w sektorze komunalno-ciepłowniczym.


− Wodór, ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, z trudem poddaje się wielkoskalowemu magazynowaniu. Amoniak coraz częściej wskazywany jest nie tylko jako efektywny nośnik samego wodoru, ale również równoprawne, niskoemisyjne paliwo dla branż, które nie poddadzą się bezpośredniej elektryfikacji. Możliwość wytwarzania amoniaku w małej skali pozwoli na znacznie bardziej elastyczne magazynowanie nie tylko samego wodoru, ale również energii odnawialnej w nim zawartej, bez konieczności kapitałochłonnej i wymagającej dużych obszarów inwestycji w klasyczne zakłady wytwarzania – dodaje Tomoho Umeda.


− Dzięki podpisanemu porozumieniu, Hynfra dołączy do grona dostawców unikalnych technologii Tsubame, w obszarze małoskalowej produkcji amoniaku. Oceniamy, że nasze rozwiązanie sprawdzi się nie tylko w obszarze konwencjonalnego rynku amoniaku (w głównej mierze branży nawozów azotowych) ale przede wszystkim umożliwi efektywne wdrażanie nowych zastosowań, zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych z magazynowaniem wodoru oraz jego długodystansowym transportem – podkreśla Masahiro Watanabe, dyrektor generalny Tsubame.


Amoniak jest dziś przede wszystkim wykorzystywany do produkcji nawozów, a do jego wytwarzana używa się gazu ziemnego. Obecna metoda produkcji wykorzystuje technologię syntezy Haber-Boscha, która wymusza na zakładach produkcji amoniaku wielkoskalowość.


To w branży nawozowej wytwarza się w Polsce największe ilości wodoru procesowego, która jednocześnie jest jednym z największych krajowych emitentów gazów cieplarnianych i konsumentów gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Wykorzystanie do produkcji amoniaku wodoru odnawialnego pozwala połączyć realizację celów klimatycznych z jeszcze silniejszym wsparciem architektury rozproszonej energetyki odnawialnej, której źródła wytwarzania znajdują się bliżej odbiorcy końcowego.


243 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page