top of page
2.png

Ciepło odnawialne

Produkcja wodoru odnawialnego w oparciu o elektrolizę wody wiąże się z emisją ciepła odpadowego, wynikającego z wysokich temperatur pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w tym procesie. Głównymi źródłami ciepła w procesie wytwarzania i magazynowania wodoru są:


Proces elektrolizy
Chłodzenie urządzeń elektrycznych
Chłodzenie sprężarek
Chłodzenie sprężonych gazów
Rozprężanie zmagazynowanego wodoru

Ciepło.png

Jednym ze sposobów wykorzystania tego ciepła jest jego sprzedaż do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu ograniczamy emisje gazów cieplarnianych powstających przy produkcji ciepła, do którego aktualnie wykorzystujemy paliwa kopalne. Według danych Komisji Europejskiej, przemysł w Europie jest kluczowym odbiorcą ciepła wytwarzanego w 91% z paliw kopalnych. Szacuje się, że aż 50% tego ciepła to ciepło niskotemperaturowe (poniżej 200°C), które można byłoby zastąpić racjonalną produkcją ciepła ze źródeł odnawialnych. Co ważne, wykorzystanie ciepła odpadowego z poszczególnych elementów projektowanego układu na własne potrzeby przedsiębiorstwa nie będzie wymagać pozyskania koncesji.

Skontaktuj
się z nami

Ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa

Tel: +48 22 848 00 88

  • LinkedIn
Dziękujemy za wiadomość! Wkrótce się z Państwem skontaktujemy
1.png

Tania energia

3.png

Własne paliwo

bottom of page