top of page
Szukaj
  • Hynfra Post

„Za 30 lat nie będzie już sektora ropy, gazu i węgla”

Zaktualizowano: 5 maj 2022- Kraje, które dziś poważnie myślą dziś o osiągnięciu celów neutralności klimatycznej, muszą traktować technologie wodorowe i magazynowanie energii jako istotny element swojej polityki i gospodarki. Bez opracowania i wdrożenia projektów wodorowych nie jest możliwe osiągnięcie neutralności sektorów trudnych do dekarbonizacji, takich jak przemysł, ciepłownictwo, a także sektor transportowy, zwłaszcza lotnictwo i żegluga – uważa Piotr Czembor, prezes spółki Hynfra Energy Storage.


Piotr Czembor wziął udział w IV Polsko - Brytyjskim Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji (BTI), organizowanym przez:  Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  w Warszawie, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), we współpracy z Wolves Digital.


Dyskutowano m.in. o nowych technologiach w energetyce, takich jak wodór i magazynowanie energii.


Opinia Piotra Czembora:


W ciągu najbliższych 30 lat nie będzie już sektora ropy, gazu i węgla. Koszty technologii zeroemisyjnych, takich jak fotowoltaika, wiatr, akumulatory i elektroliza wodorowa, maleją wykładniczo o około 10% rocznie. Dalszy spadek tych kosztów jest bardzo przewidywalny i powinien być uwzględniony w politykach państw. Z kolei koszty paliw kopalnych są mniej więcej takie same, jak 140 lat temu (z uwzględnieniem inflacji), z tym że ich tanie i łatwe do pozyskania zasoby są na wyczerpaniu. Dalsze wydobycie będzie droższe i trudniejsze. Łańcuchy dostaw są ograniczone do ściśle określonych krajów, z których część nie może być traktowana jako bezpieczny dostawca, co pokazuje nam obecna sytuacja na Ukrainie.


Tak więc szybkie i zdecydowane postawienie na odnawialne źródła energii może przynieść nie tylko oszczędności rzędu bilionów dolarów i euro, ale także dać nam szansę na osiągnięcie neutralności węglowej bez uszczerbku dla bezpieczeństwa energetycznego. Fascynujące wnioski płyną z pracy opublikowanej w zeszłym roku przez zespół z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w której stwierdzono, że wolniejsza transformacja jest droższa. Aby więc osiągnąć neutralność węglową i wycofać się z paliw kopalnych bez uszczerbku dla bezpieczeństwa energetycznego, musimy przede wszystkim wprowadzić szybką dekarbonizację, co najmniej trzykrotnie szybciej wdrażać odnawialne źródła energii (PV, wiatr, pompy ciepła, wodór odnawialny, biometan, magazynowanie energii).


Technologie wodorowe i magazynowania energii stanowią zasadniczy element tej transformacji, pozwalają również na pełne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, co pozwala zaoszczędzić setki milionów euro utraconych z powodu ograniczenia wykorzystania OZE i ograniczeń w sieci. Potencjał rozwojowy w tym obszarze jest ogromny. W przypadku bateryjnych magazynów energii (Battery Energy Storage System, BESS) może to być nawet 100 GWh. Potencjał wykorzystania wodoru to ponad 100 TWh.


Wielka Brytania przoduje w rozwoju akumulatorowych magazynów energii. Zainstalowano w nich obecnie ok. 1,5 GW mocy, a prognozy mówią o 4,5 GW do końca 2022 roku. Łączna liczba projektów związanych z magazynowaniem energii w bateriach wynosi już około 20 GW. Chciałbym, aby ten kierunek był realizowany również w Polsce. Wielka Brytania ma też duże doświadczenie w produkcji, dostawach i wykorzystaniu wodoru przez użytkowników końcowych, a także w rozwoju transportu wodorowego. Firmy brytyjskie opracowują interesujące modele dystrybucji wodoru i finansowania inwestycji.


Jestem pewien, że to odejście od paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej stworzy wiele okazji do współpracy między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to korzystne dla gospodarki, stworzy miliony dobrze płatnych miejsc pracy w zielonych branżach. Kraje, które skorzystają z dobrodziejstw tej globalnej zielonej rewolucji przemysłowej, będą cieszyć się wzrostem i dobrobytem przez kolejne dziesięciolecia.


99 wyświetleń0 komentarzy

Σχόλια


bottom of page