top of page
Szukaj
  • aleksandramajda

Hynfra Energy Storage członkiem Gold Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii


Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii zyskuje nowego członka. Do grona zrzeszonych firm dołączyła Hynfra Energy Storage (HES), deweloper wielkoskalowych systemów magazynowania energii. - Unikalne doświadczenia Hynfra Energy Storage to cenne wsparcie kompetencyjne PSME w zakresie modeli biznesowych dla tego sektora – mówi Barbara Adamska, prezeska Stowrzyszenia.


Hynfra Energy Storage działa na polskim rynku od 2021 roku. Zajmuje się dewelopmentem, pozyskiwaniem finansowania oraz wdrażaniem modeli biznesowychwielkoskalowych systemów magazynowania energii. To również wiodąca na polskim rynku firma dostarczająca kompleksowe usługi w zakresie rozwoju projektów magazynów energii we współpracy z partnerami przemysłowymi, komunalnymi oraz wspólnie z deweloperami odnawialnych źródeł energii. Hynfra Energy Storage wraz ze swoimi partnerami wygrała w grudniu pierwszą w historii aukcję, w której magazyny energii zawarły umowy na rynku mocy.


- Liczymy na zaangażowanie się przedstawicieli firmy w prace dwóch sekcji Stowarzyszenia: Wielkoskalowych Magazynów Energii oraz w sekcji Technologii Wodorowych. W obydwu kluczowe jest zidentyfikowanie modeli biznesowych dla komercyjnych inwestycji w magazyny w skali przemysłowej oraz działanie na rzecz zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych, umożliwiających implementację tych modeli – mówi Barbara Adamska, prezeska PSME.


- Przystąpienie HES do Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii jako członkla Gold daje możliwość wykorzystania wiedzy i potencjału obu podmiotów na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Rynek magazynów energii rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie, w Polsce natomiast napotyka na szereg wyzwań, związanych przed wszytkim z uzyskaniem warunknów przyłączenia magazynów do sieci. Chcemy, by nasz udział w PSME przyczynił się do szerzenia wiedzy i rozpowszechnienia najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań technicznych, ekonomicznych i prawnych. Doświadczenie i dotychczasowe działania realizowane przez Stowarzyszenie dają nam pewność, że uda się to osiągnąć – dodaje prezes HES Piotr Czembor.


PSME działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną.


Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Hynfra Energy Storage to spółka córka Hynfra P.S.A., która jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Hynfra projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii.


119 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page