top of page
Szukaj
  • aleksandramajda

500MW magazynów energii. Claritas i HES podpisały umowę o współpracy

Claritas Investments (CLARITAS), holenderski inwestor działający w obszarze transformacji energetycznej, rozpoczyna współpracę z polską firmą Hynfra Energy Storage (HES) w celu uruchomienia w Polsce 500MW magazynów energii w skali przemysłowej. Ramowa umowa o współpracy z HES to pierwsza inwestycja Claritas na polskim rynku bateryjnych magazynów energii.


Kluczowym aspektem umowy jest przygotowanie bateryjnych magazynów energii do uczestnictwa na hurtowym rynku energii oraz do świadczenia usług systemowych i rynku mocy istotnych dla bezpieczeństwa krajowej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej oraz umożliwienie dalszej dekarbonizacji systemu elektroenergetycznego w kierunku zerowej emisji netto.


CLARITAS to inwestor zajmujący się transformacją energetyczną, skoncentrowany na inwestycjach typu greenfield i early-stage. Stawia na modele biznesowe uwzględniające kierunek rozwoju rynku energetycznego oraz tworzy portfele wysokiej jakości aktywów służących nowoczesnej infrastrukturze energetycznej.


Hynfra Energy Storage to deweloper systemów magazynowania energii w skali przemysłowej z doświadczeniem w rozwoju i budowie największych projektów infrastrukturalnych w Polsce oraz pierwsza na polskim rynku firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania magazynowania energii w modelu storage as a service oraz odbioru energii do produkcji odnawialnego wodoru.


„Podpisanie Umowy Ramowej na rozwijanie projektów związanych z magazynowaniem energii z Hynfra Energy Storage to dla Claritas ważny krok dla większej obecności w tym segmencie rynku. Doceniamy zaangażowanie i profesjonalne podejście naszego partnera i liczymy na dalszy rozwój na dynamicznie zmieniającym się rynku energii odnawialnej w Polsce. Uważam, że ta umowa niesie wiele korzyści dla obu stron oraz przyczyni się do polepszenia pracy s


ieci energetycznych w regionach, w których chcemy rozwijać nasze wspólne projekty” - mówi Michał Kopyś, Country Director Poland, Claritas Investments.


"Misją Hynfra Energy Storage jest jak najszybsze przejście na energię odnawialną. A stworzenie platformy aktywów magazynowych energii elektrycznej w skali przemysłowej jest naszym pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Cieszymy się z nawiązania współpracy z CLARITAS i jesteśmy przekonani, że nasza Ramowa Umowa Współpracy pozwoli nam stać się liderem na rynku magazynów bateryjnych w Polsce pod względem skali, jakości aktywów i szybkości wdrażania" - podkreśla Piotr Czembor, Prezes Zarządu Hynfra Energy Storage.


CLARITAS i Hynfra Energy Storage stawiają sobie za cel rozwój wielkoskalowych projektów magazynów bateryjnych, które nie tylko poprawią jakość i ustabilizują pracę krajowej sicie elektroenergetycznej, ale także zapewnią przychody poprzez aktywny i elastyczny udział w rynkach obrotu energią elektryczną i rynkach usług systemowych.


"Jesteśmy głęboko przekonani, że podpisanie umowy to dopiero początek naszej bliskiej współpracy i już wkrótce ogłosimy pierwsze wspólne projekty bateryjnych magazynów energii w Polsce" - mówi Jakub Küpcü, Investment Manager Renewables & Storage, CLARITAS.


"Dla Hynfra Energy Storage ta umowa jest potwierdzeniem jej unikalnych kompetencji związanych z rozwojem systemów magazynowania energii oraz wyraźnym potwierdzeniem, że polski rynek jest u progu przyspieszenia w kierunku czystych i odnawialnych aktywów wspieranych przez systemy magazynowania energii, co zostało już dostrzeżone przez międzynarodowych inwestorów" - dodaje Michał Maćkowiak, Doradca Zarządu Hynfra Energy Storage.


Magazyny energii są doskonałym narzędziem pomagającym stabilizować pracę sieci poprzez równoważenie podaży i popytu na energię elektryczną. Mogą one świadczyć szereg usług poprawiających pracę systemu elektroenergetycznego, począwszy od niwelowania problemów napięciowych, poprzez zapewnienie rezerwy mocy, aż po usługi polegające na odbudowie systemu elektroenergetycznego w przypadku przerwy w dostawach energii. Dzięki tym funkcjom magazyny energii pozwalają optymalizować koszty inwestycji wytwórczych oraz nakładów w modernizację sieci, przyczyniając się do obniżenia rachunków odbiorcy końcowego.


Hynfra Energy Storage to spółka córka Hynfra P.S.A., która jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Hynfra projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii.


318 wyświetleń0 komentarzy

Commenti


bottom of page