top of page
1.png

Tania energia

Wodór dzięki wysokiej gęstości energetycznej, reprezentuje wyjątkowy potencjał w zakresie magazynowania energii. Jest rozwiązaniem atrakcyjnym zarówno pod kątem sezonowym, jak i dobowym. Sposób i forma magazynowania energii powinny być zawsze odzwierciedleniem potrzeb jej finalnego zużycia. To czy wodór ma zostać ponownie utleniony w ogniwie paliwowym w celu uzyskania energii elektrycznej, czy związany w formie amoniaku lub metanolu wynika z charakterystyki konkretnej aplikacji. Niezależność energetyczna przedsiębiorstwa rozumiana zarówno jako samowystarczalność energetyczna, jak i brak ekspozycji kosztowej na fluktuację cen nośników energii jest zmianą o charakterze przełomowym w funkcjonowaniu wielu sektorów. 

Energia.png

Odnawialne źródła energii w połączeniu z właściwie wkomponowanymi technologiami wodorowymi pozwalają na samodzielność w kształtowaniu cen w odniesieniu do finalnych kosztów wytworzenia towarów i usług. Właśnie dlatego wodór jest tak pożądany szczególnie przez te firmy, gdzie udział energii w strukturze kosztów zajmuje wysoką lokatę. Intensywny przyrost źródeł odnawialnych i rozbudowa własnych aktywów w tym zakresie nastąpi w polskich realiach równolegle. Oznacza to potężne wyzwanie dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, które będą w dalszym ciągu hamulcem tempa rozwoju OZE. Wodór pozwalający gromadzić energię wyprodukowaną z własnych źródeł OZE pełni rolę „game changera” zarówno dla energetyki zawodowej, jak i prosumenckiej, pozwalając uniezależnić się od dystrybutorów i operatorów sieci energetycznych. Wreszcie, model samodzielnej produkcji energii i jej autokonsumpcji dzięki technologiom wodorowym pozwala na trwałe wyeliminowanie szeregu ryzyk zawiązanych z gospodarowaniem energią, na które narażoną są wszystkie firmy energochłonne.

3.png

Własne paliwo

2.png

Ciepło odnawialne

Skontaktuj
się z nami

Ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa

Tel: +48 22 848 00 88

  • LinkedIn
Dziękujemy za wiadomość! Wkrótce się z Państwem skontaktujemy
bottom of page