top of page
Granty - Horyzont 2020
Projekt bez tytułu.png

Hynfra Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do złożenia w ramach Programu Horyzont 2020 European Green Deal”.

Celem projektu jest wsparcie przygotowania kompletnej i profesjonalnej aplikacji do Programu Horyzont 2020, w ramach konkursu European Green Deal. Oczekiwanym rezultatem będzie zakończenie oceny z zaproszeniem do zawarcia umowy o Eurogrant lub Seal of Excellence, lub uzyskanie wyniku oceny wniosku na poziomie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w konkursie.

Wartość projektu / Wkład z funduszy europejskich: 23 250,00 PLN

Projekt bez tytułu-3.png
bottom of page